Crowfunding, druh sponzoringu

Váš úžasný nápad už má nějakou formu, která se od představ ve Vaší hlavě značně rozvinula a získávala stále konkrétnější a konkrétnější podobu. Tu podobu jste dokonce napsali na papír, možná do podoby podnikatelského plánu, nebo plánu pro chod a vznik neziskové organizace, která má pomoci mnoho lidem, kteří to potřebují. Jediné, co Vám chybí, jsou chybějící finance.
crowdfunding a financování

Nechcete se z nějakého důvodu zadlužit u banky, nebo dokonce nemůžete, a proto hledáte jinou možnost financování svého projektu. Můžete zvolit obvyklou cestu, začít oslovovat osoby a podniky ve svém okolí, obcházet je, obvolávat a podobně. Ovšem nepočítejte s velkým úspěchem, pokud Váš nápad neuchvátí žádného milionáře, který je velmi štědrý, nezbude Vám, než hledat jiné způsoby financování.

Mám pro Vás dobrou radu, internet je dnes opravdu silným nástrojem a mocným prostředím, kde si můžete realizovat Vaše sny. Zkuste tedy přeskočit nudné obcházení podniků, kde se Vám dostane odmítnutí, nebo Vás ani nikdo nevyslechne. Zvolte moderní cestu a najděte si sponzory na internetu, sponzory prostřednictvím crowfundingu. To je systém, kdy Vám lidé, kterým se líbí Váš nápad, na jeho realizaci přispějí a na oplátku za to získají určitý podíl, či jinou výhodu z Vašeho nápadu. Například dostanou Vás výrobek po jeho vzniku, dostanou doživotní slevu, nebo mohou spolurozhodovat o finální podobě výrobku. Když požádáte o tento příspěvek na Váš nápad v našich českých podmínkách, obvykle nezískáte tak velkou částku, jako když požádáte na zahraničních webech věnujících se crowfoundingu. To také přináší určitou nevýhodu, protože svůj nápad musíte přeložit do cizího jazyka a dostatečně odůvodnit, proč právě Váš nápad je ten, který mají podpořit.
peníze pro začátek

Zkrátka Vy získáte finanční zdroj a ostatní, ti, co Vám na Váš nápad přispěli, získají na oplátku nějakou předem známou výhodu.