Firmy na prodej

Ready made, česky předzaložená, společnost je obchodním soudem již registrovaná společnost, která je určena pouze k prodeji novému podnikateli. Tato “předzaložená” firma byla založená pouze za účelem prodeje novému podnikateli – tedy Vám. Tuto službu nabízí společnost Kancelář 29, která se mimo tuto službu orientuje především na nabízení virtuálních kanceláří. Společnost je nejvíce rozšířená v Polsku, kde se nachází v osmi městech, mezi které patří Gdaňsk, Varšava nebo Krakov. V České republice zatím tuto společnost najdeme pouze v jediném městě – v Ostravě. Tato primární služba nabídky sídla pro Vaší firmu Vám poskytne adresu a obsluhu Vaší korespondence. V ceně služby je také přístup ke konferenční místnosti.

Rozmístění poboček

Služba prodeje ready made firem poskytuje začínajícímu podnikateli možnost zahájit své podnikání okamžitě po převodu podílu bez nutnosti čekat na vyřízení všem formalit spojených se zakládáním s.r.o., tedy společnosti s ručením omezením.

Oblast podnikání je velmi široká, zahrnuje všechny živnosti. Tyto ready made společnosti v minulosti neuskutečňovaly žádnou činnost a tím je tedy zaručena transparentnost takového to typu společnosti a jsou osvobozeny od jakýchkoliv závazků. Je na Vás, zda zakoupíte společnost, která je nebo není plátcem DPH – daň z přidané hodnoty.

Fronta na úřadu

Formality spojené s koupí ready made společnosti jsou omezeny na minimum, stačí informovat společnost Kancelář 29 o zájmu a sdělit jí své kontaktní údaje. Následně už zbývá jen se se zástupci společnosti sejít a uzavřít smlouvu. Poté je podána žádost o změnu údajů v Obchodním rejstříku, což je provedeno do 14 dnů.

Zbývá zodpovědět otázku nejdůležitější – kolik tato služba stojí? Cena za ready made společnosti Ostrava neplátce DPH činí 15.000,- Kč. Hotové firmy na prodej Ostrava registrované k DPH stojí 100.000,- Kč. V ceně je nákup podílu společnosti, ale i podání žádosti do Obchodního rejstříku a navázání spolupráce s účetní kanceláří.