Výlety s dětmi

Jedním z oblíbených cílů jednodenních výletů pro celou rodinu je návštěva Husitského muzea v jihočeském městě Tábor. Snad nejvýznamnější památkou z doby pozdní gotiky je městská radnice, ve které je od roku 2010 otevřena expozice. V deseti sálech tu jsou návštěvníci seznámeni s celou historii husitství. Hned po vstupu všechny vtáhne do děje působivá filmová projekce, která odhaluje atmosféru, která panovala ještě před vypuknutím husitských bouří. Rozsáhlé sklepení, které bylo vyhloubeno ve skalním podloží v hloubce šestnácti metrů, je propojeno v délce pěti set metrů pod Žižkovým náměstím.

Výlety do přírody

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v naší republice. S historickou památkou na kamenném znaku Jana Žižky a Jana Husa. Výhled na celé město je možné z věže Kotnov, která je součástí prohlídky. Rajský dvůr bývalého kláštera, jehož provoz byl obnoven v roce 2019, je v současné době je dějištěm kulturních akcí, které rádi zhlédnou všichni rodinní příslušníci. Stejně jako prohlídku v Galerii Ambit. Ve které jsou celoročně nainstalovány výstavy výtvarných objektů. 

Rodinný výlet

Pokud máte rádi přírodu se všemi krásami, vydejte se do Teplického skalního města. Které bývá označováno zázrakem divoké přírody. Teplické skály, jejichž výška přesahuje sedmdesát metrů, určitě svými názvy pobaví všechny návštěvníky. Ruka se zmrzlinou, Housenka či Lahvička inkoustu. Nejvyššími útvary jsou Chrámové a Mariánské stěny a Skalní koruna. Ve kterých se nachází nejrozsáhlejší labyrint jeskyní v Evropě. Poseidon je název pro dlouhý systém propastí a strmých soutěsek. Oblast příznačně nazvaná Sibiř, ve které je sníh jak v zimě, tak v létě, protože se do těchto propadlin slunce vůbec nedostane. Hrad Střmen sloužil v minulosti jako strážní tvrz. Ke které vedou sice příkré schody. Ale výhled z tohoto místa do okolní krajiny patří mezi nezapomenutelné zážitky. Celý okruh naučných stezek je doplněn patnácti panely. Které obsahují informace o historii tohoto místa. Množství fotografií s popisy,  jak pro děti, tak pro rodiče, přinesou i zajímavosti z rostlinné a živočišné říše.