Co je to testosteron?

Testosteron je mužský pohlavní hormon, který zajišťuje rozvoj mužských pohlavních znaků. V těle se objevuje již během vývoje plodu v děloze. Díky tomu, že v buňkách mužského plodu se nachází chromozom Y začínají se vytvářet ve vyvíjejících se gonádách Leydigovy buňky. Ty jsou právě místem syntézy testosteronu. V momentě, kdy se v těle plodu objevuje tento hormon, začínají se tvořit mužské pohlavní cesty. Množství hormonu se ke konci těhotenství snižuje, ale po porodu se znova zvýší.

testosteron vzorec

Třetí zvýšení přichází pak před pubertou. Puberta je řízená jak vnějšími, ale i vnitřními faktory. Začíná tím, že se z mozku začínají uvolňovat jiné hormony, které pak právě působí na varlata a v nich uložené Leydigovy buňky, které odpovídají tvorbou testosteronu. Testosteron je steroidní hormon, který se v buňkách vytváří z cholesterolu. Ten buňky získávají ze svých vlastních zásob nebo jej vychytávají z krve. V krvi se pak tento hormon přepravuje buď na albuminu nebo na SHBG (sex hormon biding globulin). Když poté působí ve všech cílových buňkách, mlže procházet jejich plazmatickou membránou a dostává se až do jádra, kde působí jako transkripční faktor. Zajistí tak, že se v buňce začínají transkribovat geny pro různé proteiny, které pak v buňce vytvoří danou odpověď.

léčebný přípravek

Co teda tento hormon dělá? Zajišťuje, že se vytvoří sekundární pohlavní znaky jako ochlupení, změna muskulatury, hlubší posazení hlasu. Velmi důležitý je také při dozrávání spermií, a tedy také pro zlepšení plodnosti. Nedostatek hormonů u mužů se začíná projevovat přibližně okolo 50. roku života. Souvisí to s menším počtem Leydigových buněk, menší produkcí hormonů v mozku, které zajišťují aktivitu pohlavních buněk. Vede to samozřejmě ke zmenšení výraznosti mužských znaků, což u mnohých mužů vede ke snížení sebevědomí. Naštěstí existují různé doplňky, které zajistí zvýšení množství testosteronu v těle.